Söker du efter en brottmålsadvokat i Stockholm?

Boka kostnadsfri rådgivning med en Försvarsadvokat Stockholm

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Det finns en uppsjö av försvarsadvokater i Stockholm

Ett Brottmål är ett mål hos domstolen där någon är åtalad för ett brott. Alla brottmål börjar dock med en polisutredning.

Polisutredningen, eller förundersökningen som den kallas i Rättegångsbalken leds av en åklagare men det mesta arbetet utförs av poliser. I den utredningen ingår en mängd olika åtgärder, såsom förhör med brottsoffer, vittnen och misstänkta. Vidare ingår teknisk utredning såsom brottsplatsundersökning, jämförelser av fingeravtryck och DNA, tömning av mobiltelefoner m.m. Så länge utredningen pågår gäller utredningssekretess, dvs. allt som kommer fram är hemligt, även för den misstänkte och hans försvarare.

 

När utredningen är klar sätts allt ihop i ett protokoll, kallat Förundersökningsprotokollet. Den misstänkte och dennes försvarsadvokat får en kopia av protokollet så att de kan gå igenom och se om de tycker att något har blivit dåligt utrett eller att det saknas något. Det kan vara ett vittne som inte förhörts eller en teknisk undersökning som polisen inte gjort. När utredningen är helt klar beslutar åklagaren om någon ska åtalas. Endast om åklagaren bedömer att bevisningen räcker för en fällande dom skall den misstänkte åtalas, i annat fall ska åklagaren lägga ner förundersökningen.

 

Advokatbyrån arbetar specialiserat inom brottmål, med stor erfarenhet av att kritiskt granska förundersökningar och söka efter alternativ bevisning. Vår erfarenhet är att det är bättre ju tidigare en försvarsadvokat kopplas in under en förundersökning, och särskilt viktigt är att det finns en försvarsadvokat med vid polisförhör. Ring oss om du får veta att du är misstänkt för ett brott. Vi ser till att domstolen får in en ansökan om offentlig försvarare för dig och vi ser också till att du innan polisförhöret får en noggrann genomgång av vad som är viktigt att tänka på inför förhöret.

Advokatbyrån, byrån med kompetenta försvarsadvokater

Ring Advokatbyrån om du blir kallad till ett polisförhör, så ser vi till att du får en erfaren och kompetent brottmåls/försvarsadvokat i god tid innan förhöret.

På Advokatbyrån har vi lång erfarenhet av att arbete som försvarare / brottmålsadvokat. Vi vet att vad som är viktigt när någon blir misstänkt för brott.


Förhör och anhållande

När någon är misstänkt för brott kallas han eller hon vanligen till polisen för ett förhör. Är det ett allvarligt brott kan polisen istället hämta den som är misstänkt till förhör. I de flesta fall får den misstänkte gå hem efter förhöret, men ibland beslutar åklagaren att personen ska anhållas.

Skäl för anhållande kan vara:

Flyktfara = Det finns risk för att den misstänkte håller sig undan fortsatta förhör och eventuell rättegång. Dvs. gömmer sig eller lämnar landet.

Kollusionsfara = Det finns risk att den misstänkte påverkar bevisningen. Det kan vara att prata ihop sig med andra misstänkta, att gömma stöldgods eller att försöka påverka något vittne.

Recidivfara = Det finns risk att den misstänkte begår nya brott om denne får vara på fri fot. Här avses normalt att den misstänkte är dömd för liknande brott för inte alltför länge sedan, eller att misstanken gäller en serie brott av liknande slag. Det krävs också som huvudregel att det brott som misstanken gäller kan ge minst ett års fängelse. Om den misstänkte saknar hemvist i Sverige eller vägrar uppge sitt namn kan denne dock även anhållas för mindre allvarliga brott.

 

Ring oss på Advokatbyrån om du blir kallad till ett polisförhör, så ser vi till att du får en erfaren och kompetent försvarsadvokat i god tid innan förhöret.

 

Kan jag få gratis rådgivning av en brottmålsadvokat hos er?

Ja, vanligtvis är det staten som betalar den fulla kostnaden för en brottmålsadvokat.

Vad har en brottmålsadvokat för utbildning?

En brottmålsadvokat har läst en 4,5 årig juristutbildning och har minst två års yrkeserfarenhet.

Jag är misstänkt för grov misshandel, kan jag få en advokat?

Ja, då har du rätt till en offentlig försvarare. Föreslå en advokat från Sörmdal.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Vi har flera års erfarenhet inom brottmål i Stockholm