Söker du efter en offentlig försvarare i Stockholm?

Boka kostnadsfri rådgivning med en Försvarsadvokat Stockholm

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Offentlig försvarare Stockholm

 

Vad är en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare är en advokat som utses till försvarare av en domstol. En offentlig försvarare får betalt av staten men arbetar åt den som uppdraget avser, alltså den som är misstänkt eller åtalad.

 

Har jag rätt till en offentlig försvarare?

Om du blir misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse, har du som regel alltid rätt till en offentlig försvarare. Är du under 18 år gäller detta oavsett om brottet inte kan leda till fängelse. Är du anhållen eller häktad har du alltid rätt till en offentlig försvarare. Skulle du inte ha rätt till en offentlig försvarare, kan du alltid ändå välja att ha en privat försvarare, som du själv betalar.


Kan jag välja vem som helst som offentlig försvarare?
      

Här finns det en skillnad mellan offentlig och privat försvarare. En offentlig försvarare ska vara advokat. En privat försvarare behöver inte vara advokat, men måste ha en examen i juridik och anses lämplig av domstolen.

I båda fallen, även om det är fråga om en offentlig försvarare som utses av domstolen, har du rätt att välja vem som ska försvara dig. Om du inte väljer någon, kommer domstolen att utse någon åt dig. Eftersom många advokater inte är specialiserade på brottmål är det klokt att själv välja sin försvarare.


Vad kostar en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare får betalt av staten, efter att ärendet är avslutat (i regel efter en rättegång i domstolen). Arvodet följer en timkostnadsnorm som bestäms av Domstolsverket varje år.

I samband med rättegången kommer domstolen att fråga dig om din inkomst, skulder och försörjningsbörda. Om du döms för brottet och bedöms ha råd med det, kan du behöva betala staten för en del av kostnaderna för din offentliga försvarare (och för målsägandebiträdet om en sådan finns). Det gäller dock oftast inte om du döms till ett längre fängelsestraff.

Om du frikänns, behöver du inte betala något.

En privat försvarare får du betala själv. De flesta advokater följer i så fall samma timkostnadsnorm som gäller för offentliga försvarare. Om du frikänns, behöver du oftast inte betala något (undantag kan gälla för kostnader för vittnen eller teknisk utredning).


Vad gör en offentlig försvarare?

Den offentliga försvararen har endast en uppgift - att försvara dig på bästa sätt. Det innebär att försvararen endast ska se till dina intressen och vad som är bäst för dig.

Polis och åklagare ska vara objektiva och även utreda sådant som talar för att du är oskyldig. Det är dock vår erfarenhet att så inte alltid är fallet. Försvararens roll är att se till att polisens utredning blir så rättvis som möjligt. Vid behov ser försvararen till att komplettera utredningen med sådant som är positivt för dig. Det kan t.ex. handla om att tala med vittnen eller att granska den tekniska utredningen. Givetvis ska försvararen på ett tidigt stadium gå igenom hela ärendet med dig och bygga upp försvaret tillsammans med dig.    


Kan jag byta offentlig försvarare?

Som misstänkt har du rätt att bestämma vem som du vill ska försvara dig, under polisens utredning (förundersökning) och vid rättegången. Om du vill byta offentlig försvarare ska du så snart som möjligt kontakta domstolen. Du kan även be den advokat som du vill byta till om hjälp.  

Det är domstolen som beslutar om du får byta offentlig försvarare. Är du häktad eller annars riskerar ett längre fängelsestraff brukar domstolen nästan alltid tillåta byte. Om ärendet har pågått en längre tid eller avser mindre allvarliga brott, kan det bli svårt att få byta. Domstolen kommer att lyssna på dina skäl för att byta, som t.ex. att du saknar förtroende för din nuvarande advokat eller du inte kan samarbeta med denne.  

Jag ska på förhör hos polisen, ska jag begära en offentlig försvarare?

Svaret är tveklöst ja! Det finns ingen anledning att vänta med att begära en offentlig försvarare. Oftast är det första förhöret hos polisen det viktigaste. Du behöver en försvarare för att kunna förbereda förhöret på bästa sätt. Du behöver också en försvarare för att efter förhöret få hjälp med att analysera utredningsläget och den fortsatta handläggningen.

Det händer att polisen försöker övertala förhörspersonen att acceptera att förhöras utan försvarare. Polisen är dock skyldiga att informera om att man har rätt att ha en försvarare närvarande. Om du begär en offentlig försvarare måste polisen kontakta domstolen för ett beslut i frågan. Under tiden får polisen vänta med att förhöra dig.

Även om du inte skulle ha rätt till en offentlig försvarare, kan det vara klokt att fundera på att ordna en privat försvarare istället. Även en privat försvarare har rätt att närvara vid förhör hos polisen.

 

 

Vi på Advokatbyrån har lång erfarenhet av brottmål och åtar oss alla typer av försvararuppdrag. Ring oss gärna för en gratis rådgivning!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.